Już tylko 30 dni…

Czasu co raz mniej, więc szybko biegiem na zapisy…