Oświadczenie

Główny koordynator biegu, Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach informuje, że zarządca terenu na którym znajduje się część trasy biegu na 10 km w ramach imprezy biegowej „VI Półmaratonu Henrykowskiego”, jakim jest Nadleśnictwo Henryków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom/widzom oraz nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione tam mienie.

Załączone oświadczenie