ZAPISY – Już zamknięte!

Zapraszamy do rejestracji w dniu zawodów!

Rejestracja uczestnictwa – formularz zapisów (nowe okno)
Rejestracja na dystans 10km – proszę wybrać podczas rejestracji
– ten sam link – strona 2. formularza – Dystanse i kwalifikacje

Do 31 lipca 2017 r. zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza rejestracyjnego, a w dniu zawodów, 12 sierpnia, w Biurze Zawodów, które zlokalizowane będzie przy stacji PKP Henryków.
Biuro będzie czynne w godz. 6:00-9:30.

Wpisowe
O wysokości wpisowego decyduje data wpłaty.
Wpisowe zróżnicowane zależnie od dystansu. Szczegóły w regulaminie.

Termin wpłaty Wpisowe: PH / 10km
Do 31 marca 2017 r. 30 zł / 30 zł
Od 1kwietnia do 31 lipca 2017 r. 50 zł / 40 zł
W dniu zawodów 70 zł / 40 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach,
ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice
Nr konta: 28 9588 0004 0000 5597 2000 0090
Tytuł wpłaty: VI Półmaraton Henrykowski oraz imię i nazwisko uczestnika zawodów

Szczegółowe zasady udziału w biegu określa:
Regulamin Półmaratonu Henrykowskiego