Mineral Zdrój – dostawca wody

Tradycyjnie już, wodę na trasę biegu i izotonic zabezpieczy Mineral Zdrój z Gorzanowa. Położony w centrum Kotliny Kłodzkiej Gorzanów jest miejscowością znaną z niezwykłego bogactwa naturalnych wód mineralnych. Woda pochodzi z źródeł artezyjskich (tzw. samowypływy)- nie trzeba pompować wody ze złoża, wystarczy pobrać dzięki naturalnemu ciśnieniu ponad 2 atmosfer.