ZAPISY 2018 – Otwarte!

Zapraszamy do rejestracji na VII Półmaraton Henrykowski (2018)!

Rejestracja na dystans 10km – proszę wybrać podczas rejestracji
– Pod tym samym linkiem jest rejestracja na półmaraton i „dyszkę”
– 2. strona formularza – Dystanse i kwalifikacje

Do 31 lipca 2018 r. zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza rejestracyjnego, a w dniu zawodów, 11 sierpnia, w Biurze Zawodów, które zlokalizowane będzie przy stacji PKP Henryków.
Biuro będzie czynne w godz. 6:00-9:30.

Wpisowe
O wysokości wpisowego decyduje data wpłaty.
Wpisowe zróżnicowane zależnie od dystansu. Szczegóły w regulaminie.

Termin wpłaty Wpisowe: PH / 10km
Do 31 marca 2018 r. 30 zł / 30 zł
Od 1kwietnia do 31 lipca 2018 r. 50 zł / 40 zł
W dniu zawodów 70 zł / 40 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach,
ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice
Nr konta: 28 9588 0004 0000 5597 2000 0090
Tytuł wpłaty: VII Półmaraton Henrykowski oraz imię i nazwisko uczestnika zawodów

Szczegółowe zasady udziału w biegu określa:
Regulamin Półmaratonu Henrykowskiego